• კორპორაციული სამართალი
  • საფინანსო და საინვესტიციო სამართალი
  • სასამართლო დავები და არბიტრაჟი
  • უძრავი ქონება და სამშენებლო სექტორი
  • ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი
  • რეგულაციებთან შესაბამისობა
  • ენერგეტიკა და ინფრასტრუქტურა
  • შრომის სამართალი
  • სახელმწიფო შესყიდვის (ტენდერის) სამართლებრივი მხარდაჭერა